Dagen
Uren
Minuten
Seconden

Texas Scramble

We spelen vandaag een teamwedstrijd met als spelvorm en variatie van TEXAS- SCRAMBLE

De teams bestaan uit 4 spelers. Er is één teamcaptain. Hij/zij is verantwoordelijk voor de score op de teamkaart. De kaart dient duidelijk ingevuld en ondertekend aan de wedstrijdleiding te worden overhandigd direct na de wedstrijd.

Spelregels:

Elke speler slaat zijn/haar bal af. De beste bal wordt na kort onderling overleg) uitgekozen. De plaats van deze bal wordt gemerkt met een tee.  Alle spelers slaan binnen 1 stoklengte vanaf deze plaats hun volgende bal. Na de tweede slag  wordt opnieuw de beste bal gekozen,  gemerkt enz. enz.. tot op de green.

Op de green wordt weer de bal die het gunstigst ligt gemarkeerd. De speler van deze bal neemt de bal op, de overige spelers proberen hun bal nu in 1 keer uit te holen (vanaf max. 10 cm. zijdelings van de marker). Wanneer géén van de overige spelers daarin slaagt speelt de oorspronkelijke speler van de beste bal de hole uit. (Dus NIET opnieuw markeren en alle ballen weer spelen enz). Het totaal aantal slagen van het team wordt bij de gespeelde hole op de kaart genoteerd.

Let op: plaats uw score op de juiste start- hole . Omdat we met een shotgun starten kan dat dus even verwarrend zijn!

Let op: van élke speler moeten minimaal 4 afslagen gekozen worden. Zet achter een gekozen afslag een stip of streepje achter de naam op de kaart.

Eindscore

Na de 18 wedstrijdholes gespeeld te hebben worden door de teamcaptain de scores opgeteld en het totaal aantal slagen ingevuld op de kaart.

De wedstrijdleiding verminderd het totaal aantal slagen met de gemiddelde playing handicap van het team. Deze playing handicap is 1/8e van de gezamenlijke team playing handicap.

Veel plezier én succes!!