Dagen
Uren
Minuten
Seconden

Richtlijnen marshals

RICHTLIJNEN VOOR DE MARSHALS VAN HET 10e TANK- EN AUTOWASCENTRUM ZWART STRATENGOLFTOERNOOI 2022

 1. Algemeen

  De Marshal treedt op namens het bestuur van de Stichting Van Badhoevedorp voor Badhoevedorp en ontleent daaraan zijn gezag. De Marshal is in de eerste plaats gastheer/gastvrouw. De Marshal verricht zijn/ haar werkzaamheden op correcte en hoffelijke wijze. De aanwijzingen van de Marshal dienen te allen tijde te worden opgevolgd door de deelnemers aan het Stratengolftoernooi. Bij niet naleving van regels en/of aanwijzingen van de Marshal of indien zich incidenten voordoen dient dit te worden gemeld aan de wedstrijdleiding, Ruud Smeets / 0626518962. De betreffende Marshal zal over de afhandeling op de hoogte worden gesteld.

  Voor deze taak is de naleving van de etiquetteregels belangrijker dan de naleving van de spelregels

 1. Taak van de Marshal

  De Marshal heeft tot taak toe te zien op de veiligheid op de hole en op de naleving van de regels m.b.t. het gebruik van de baan om:

 • De doorstroming te bevorderen en wachttijden zoveel mogelijk te voorkomen,
 • Te verhinderen dat personen zich zonder toestemming op de baan bevinden,
 • De veiligheid van de spelers op de baan, omwonenden en toeschouwers te bevorderen,
 • Schade aan de baan, materialen op de baan, groenvoorziening en omliggende zaken (huizen, tuinen, auto’s, dieren etc) te voorkomen.
 1. Bevoegdheden van de Marshal

  De Marshal is geen strenge politieagent door de baan, maar is aangesteld voor de veiligheid van golfers en omstanders. De Marshal treedt op als hem/haar dat goed dunkt in het kader van zijn/haar taak en mag corrigerend optreden indien de situatie dit noodzakelijk maakt. Deelnemers en gasten dienen deze aanwijzingen prompt op te volgen. Spelers die ongeoorloofd op de baan aanwezig zijn mogen ‘dwingend’ verzocht worden de baan te verlaten.

 2. Aandachtspunten van de Marshal
 • Veiligheid
 • Snelheid door de baan
 • Gedrag op de holes