Dagen
Uren
Minuten
Seconden

ANBI

De Stichting Van Badhoevedorp voor Badhoevedorp is bij beschikking van de Belastingdienst sinds 27-09-2012 aangemerkt als een zogenaamde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat houdt in dat er bepaalde belastingvoordelen zijn te behalen voor de stichting en haar donateurs. Daarnaast is een ANBI verplicht op haar website bepaalde informatie te publiceren.

informatie

In dat kader wordt hieronder informatie verstrekt over onze Stichting:

Naam

Stichting Van Badhoevedorp Voor Badhoevedorp

RSIN

8519 99 980

Adres

Pascalstraat 46,  1171XV Badhoevedorp

Doel

De stichting heeft tot doel: 

a)  het behartigen van belangen en het financieel ondersteunen van goede doelen en goede werken ten behoeve van de burgers van Badhoevedorp en direct omgeving; 

b)  het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn. 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van evenementen, het verwerven van fondsen in de ruimste zin.

Samenstelling bestuur

Ramon Ridder: voorzitter
Rob Bassant: penningmeester

Ruud Smeets: secretaris

Frans van Rheenen: sponsoring

Peter van Delden: sponsoring

Patrick Waldram: beheer website
Arjen Jagtman: golfzaken

Matthijs Dorreboom: golfzaken 

 

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Actueel beleidsplan

Financiële verantwoording

Financiële verantwoording

Financiële verantwoording

De belastingvoordelen van een ANBI zijn:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
  • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst
  • Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.

(bron: Belastingdienst)